Tidsplan for projektet

Overordnet tidsplan
 • Oktober 2019 Miljøgodkendelse

 • 3. kvartal 2020 Forundersøgelser af jordbundsforhold m.m. og arkæologisk undersøgelse

 • Oktober 2020 Igangsættelse af byggefase

 • April 2021 Nedtagning af eksisterende møller

 • April 2021 Taksation af værditab, 34 ejendomme (1 følger)

 • Maj 2021 Start Køberetsordning (uge 18)

 • Maj 2021 Borgermøde, Køberetsordningen (26. maj)

 • Juni 2021 Ansøgningsfrist, Køberetsordningen 30. juni 2021

 • August 2021 Idriftsættelse møller – midlertidig net (12 MW)

 • December 2021 Forventet idriftsættelse sol

 • April 2022 Endelig nettilslutning på fuldt net (forventet)

Tidsplan for behandling af ansøgning

I forbindelse med ansøgningen forventes tidsplanen for projektet overordnet at se således ud:

 • Første step er en fordebat med høring i 4-6 uger. Høringsperioden løber fra d. 06.12.2018 til d.14.01.2019. I forbindelse med fordebatten afholdes et borgermøde d. 9. januar i Kulturhuset Veddum Sal, hvor Eurowind samt Mariagerfjord Kommune deltager (se mere under nyheder).

 • I perioden efter fordebatten vil bemærkninger, som er indkommet under fordebatten, blive behandlet. Desuden vil miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg, lokalplan samt miljørapport blive udarbejdet i denne periode.

 • Politisk behandling af miljøkonsekvensrapport, kommuneplantillæg og lokalplan i udvalget for teknik og miljø, økonomiudvalget samt byrådet i Mariagerfjord Kommune.

 • Offentlig høring af planforslag i 10 uger fra 27. maj til 6. august.

Politisk behandling, hvor planerne endeligt godkendes


 • Offentliggørelse af vedtagne planer og § 25-tilladelse.

 • Mulighed for at deltage i det teknologineutrale udbud, der finder sted hvert år.

 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • VeddumKaer@ewe.dk