Beskrivelse af Energipark Veddum Kær

Eurowind Energy A/S har ansøgt og fået tilladelse til 9 vindmøller på 2 rækker i et område, der grænser op til Rebild Kommune, ca. 4 km vest for Øster Hurup og ca. 1 km nordøst for Veddum.

Foruden vindmøllerne agter Eurowind at etablere en solcellepark på op til ca. 26 hektar umiddelbart syd for vindmølleprojektet.

Der er i forvejen opstillet 8 vindmøller i området. Disse vil blive fjernet, når de nye vindmøller opstilles.

Både Siemens og Vestas er potentielle leverandører af vindmøllerne til projektet; dog vil de 9 vindmøller, uanset leverandør, have en totalhøjde på op til 149,9 m. Med udgangspunkt i en Vestas V136 vindmølle på 4,2 MW er produktionspotentialet for området op til ca. 112,500 MWh pr. år, hvilket svarer til, at vindmøllerne kan forsyne ca. 28.000 husstande med CO2-neutral strøm, ved et forbrug på 4000 kWh/år.

Solcelleparken forventes at producere ca. 20.000 MWh årligt, hvorved ca. 5.000 husstande, ved et forbrug på 4000 kWh/år, vil kunne blive forsynet med CO2-neutral elektricitet.


  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk