Status

1. december 2021

Det er med glæde vi kan informere om at vi endeligt er kommet på nettet med vindmøllerne.

 • Dato: 19. november - Spændingssætning transformer station 3. forsøg
 • Dato: 22. november - Anlægget bliver spændingssat inkl. strøm til møllerne VM1-9
 • Dato: 22. november - Produktion af 1. KWH
 • Dato: 23. november til april 2022 - Kapacitet på nettilslutning på 15MW
 • Dato: 04/2022 - Kapacitet på nettilslutning 63 MW


22. oktober 2021

Som led i almindelig idriftsættelse har vi i gennem efteråret testet vores transformere. Det har betydet, at Energipark Veddum Kær endnu ikke kører med normal drift.

Vi forventer, at test og andet arbejde på vores transformere kan vare frem til 1. december. Derefter kan hele vindmølleparken forventes spændingssat og være i normal, men reduceret, drift.

Vi forventer at solcellerne bliver idriftsat til marts.

Der forventes dog først fuld kapacitet på nettet den 1. april 2022.

13. september 2021

Vi er nu kommet så langt at alle møller er sat op og lige nu arbejdes der på at gøre møllerne klar til at komme på nettet.

Arbejdet med at få anlagt nye veje samt nedgravet alle kabler til solcellerne forventes igangsat i løbet af de næste par måneder.

27. maj 2021


Nedtagning af de eksisterende møller er afsluttet og de nye vindmøller er så småt begyndt at blive sat op.

Der er afholdt taksation for de ejendomme, hvor der var søgt værditab.

Delene til solcelleparken er under indkøb, men ventes opsat sidst på året.

29. marts 2021

De 9 fundamenter er støbt færdig
Veje og kranpladser forventes færdige i starten af maj.

De 8 eksisterende møller er blevet koblet af nettet og nedtagningen starter i uge 14

Vestas forventes på sitet i midten af april. - De forventes at starte med at montere bundsektionen på vindmøllerne den 19. april.

August 2020


Efter en lidt stille periode er vi nu endelig klar til at igangsætte byggeriet af energiparken.

 • Vi forventer at påbegynde byggeriet i slutningen af september.
 • Nordjyllands museum gennemfører forundersøgelser fra uge 34 og 2 uger frem.
 • Hen over efteråret vil der blive arbejdet på kabeltraceet fra Veddum Kær til Skelund.
 • Vores arbejde med bygning af veje, fundamenter med mere skal være afsluttet i maj 2021.
 • Her forventer Vestas at overtage sitet og begynde at opstille vindmøllerne. Det er planen at dette arbejde skal være afsluttet i december 2021. I det samme tidsrum planlægges solcellerne opstillet.

23. januar 2020


Vi har nu modtaget den endelige og upåklagede tilladelse til projektet, hvilket vi naturligvis er både glade og stolte over.

Næste skridt var at deltage i den teknologineutrale auktion, hvor vi i december 2019 vandt retten til strømtillæg med et tilskud på 1,48 øre pr. kWh i 20 år.

Vi er nu begyndt at planlægge det videre forløb vedrørende byggeriet af energiparken, der pga. auktionen skal være idriftsat inden udløbet af 2021. Vi kender dog ikke opstartstidspunktet for byggeriet endnu, men vender tilbage når det er planlagt.

Efter auktionen er overstået, kan vi nu begynde at planlægge den kommende køberetsordning, der forventes gennemført i løbet af efterår/vinter 2020.

Der bliver afholdt et køberetsmøde, som vil blive annonceret både her på siden samt i aviserne.

 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • VeddumKaer@ewe.dk