Status

23. januar 2020


Vi har nu modtaget den endelige og upåklagede tilladelse til projektet, hvilket vi naturligvis er både glade og stolte over.

Næste skridt var at deltage i den teknologineutrale auktion, hvor vi i december 2019 vandt retten til strømtillæg med et tilskud på 1,48 øre pr. kWh i 20 år.

Vi er nu begyndt at planlægge det videre forløb vedrørende byggeriet af energiparken, der pga. auktionen skal være idriftsat inden udløbet af 2021. Vi kender dog ikke opstartstidspunktet for byggeriet endnu, men vender tilbage når det er planlagt.

Efter auktionen er overstået, kan vi nu begynde at planlægge den kommende køberetsordning, der forventes gennemført i løbet af foråret/sommeren 2020.

Der bliver afholdt et køberetsmøde, som vil blive annonceret både her på siden samt i aviserne.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk