Status

August 2020


Efter en lidt stille periode er vi nu endelig klar til at igangsætte byggeriet af energiparken.

 • Vi forventer at påbegynde byggeriet i slutningen af september.
 • Nordjyllands museum gennemfører forundersøgelser fra uge 34 og 2 uger frem.
 • Hen over efteråret vil der blive arbejdet på kabeltraceet fra Veddum Kær til Skelund.
 • Vores arbejde med bygning af veje, fundamenter med mere skal være afsluttet i maj 2021.
 • Her forventer Vestas at overtage sitet og begynde at opstille vindmøllerne. Det er planen at dette arbejde skal være afsluttet i december 2021. I det samme tidsrum planlægges solcellerne opstillet.

23. januar 2020


Vi har nu modtaget den endelige og upåklagede tilladelse til projektet, hvilket vi naturligvis er både glade og stolte over.

Næste skridt var at deltage i den teknologineutrale auktion, hvor vi i december 2019 vandt retten til strømtillæg med et tilskud på 1,48 øre pr. kWh i 20 år.

Vi er nu begyndt at planlægge det videre forløb vedrørende byggeriet af energiparken, der pga. auktionen skal være idriftsat inden udløbet af 2021. Vi kender dog ikke opstartstidspunktet for byggeriet endnu, men vender tilbage når det er planlagt.

Efter auktionen er overstået, kan vi nu begynde at planlægge den kommende køberetsordning, der forventes gennemført i løbet af efterår/vinter 2020.

Der bliver afholdt et køberetsmøde, som vil blive annonceret både her på siden samt i aviserne.
 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • VeddumKaer@ewe.dk