Køberetsordningen er afsluttet

Udbudsmaterialet til erhvervelse af anparter i Energipark Veddum Kær er aktiv fra den 5. maj til den 30. juni 2021

Lokalbefolkningen i Mariagerfjord Kommune var indbudt til at tegne kommanditanparter i kommanditselskabet K/S Veddum Kær Laug, der har til formål at eje to vindmøller (mølle nr. 2 og 9) samt andel af solcellerne i ”K/S Energipark Veddum Kær EWE ” – en energipark på i alt 9 vindmøller og op til 26 ha solceller.Materiale fra Køberetsmødet

Herunder findes det materiale, der blev præsenteret på køberetsmødet i Veddum Sal onsdag den 26. maj 2021.
Selv om vi var begrænset i muligheden for at kunne samles på grund af Covid-19 vil vi gerne sige tak for en god eftermiddag/aften og det flotte fremmøde.


Præsentation fra Eurowind med gennemgang af køberetsmaterialet

Hele køberetsmaterialet kan findes her på hjemmesiden under køberetsordningen


Indlæg fra BDO vedrørende skattemæssige aspekter ved køb af anparter i Energipark Veddum Kær


Eksempel på beregning fra BDO

Vær opmærksom på at regnearket skal betragtes som et eksemple - BDO og Eurowind kan ikke stilles til ansvar for brug af regnearket.

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk