Nyheder

Forud for VVM fasen har Mariagerfjord Kommune nu udarbejdet og offentliggjort en debatfolder. Folderen findes herunder ved at klikke på billedet.

Forud for VVM fasen har Mariagerfjord Kommune nu udarbejdet en debatfolder. Folderen, der findes ved at trykke på billedet til højre, er også tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Mariagerfjord Kommune afholder sammen med Eurowind borgermøde i Kulturhuset Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund

onsdag den 9. januar 2019 kl. 19:00.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til denne folder eller vil du vide mere om dine muligheder for at påvirke planlægningen kan du kontakte:

Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk
Inger Tayler på 97113612 eller på intay@mariagerfjord.dk

Frist for indsendelse af forslag og ideer
Forslag og ideer til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning skal sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 14.01.2019. Afsenders navn, adresse og eventuel e-mail bedes anført.

Ideer og forslag skal sendes til:
Mariagerfjord Kommune
Teknik og Byg,
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf.: 97 11 30 00

eller til:
raadhus@mariagerfjord.dk

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk