Borgermøde

Den 25. juni kl. 18:30 i Kulturhuset Veddum Sal

Mariagerfjord Byråd vedtog den 23. maj 2019 at offentliggøre forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan samt miljøkonsekvensrapport for energiparken Veddum Kær.

På mødet vil Kommunen komme med en kort status og den forventelige resterende tidsplan.

  • - Miljøkonsekvensrapporten vil endvidere kort blive gennemgået.

  • - Energistyrelsen vil deltage og gennemgå Værditabsordningen.

  • - Eurowind Energy vil komme med en status på projektet og kort komme ind på Køberetsordningen.

  • - Køberetsordningen vil blive gennemgået i dybden på et senere møde.
Nedenfor kan du trykke på de forskellige bilag for at se dem i deres fulde længde


Lokalplanforslag nr. 152Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23

Miljøkonsekvensrapport

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk