Materialer fra Borgermøde

Herunder findes det materiale der blev præsenteret på Borgermødet i Kulturhuset Veddum Sal onsdag den 9. januar.

Tak for en god aften og et flot fremmøde.

Præsentation fra Mariagerfjord Kommune inklusiv forventet tidslinje.
Indlæg fra Eurowind med præsentation af Værditabs- og Køberetsordningen.
  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk