Nyheder

Nyhedssiden vil løbende blive opdateret som projektet skrider frem. I menuen vil du løbende kunne følge med, når der sker nyt i projektet. Ligeledes vil relevant materiale fra borgermøder og lignende også kunne findes her.

Status
Her kan du orientere dig i projektforløbet. Siden opdateres, når der sker nyt omkring projektet

1. Februar 2023
Der kan søges om støtte til lokale projekter og initiativer. Læs mere her

19. Maj 2022
Se billeder fra indvielsen her

2. Marts 2022
Der kan søges om støtte til lokale projekter og initiativer. Læs mere her.

Forår 2022
Se nye billeder fra parken her.

1. December 2021
Det er med glæde vi kan informere om at vi endelig er kommet på nettet med vindmøllerne

November 2021
22. November - Anlægget bliver spændingssat inkl. strøm til møllerne VM1-9 samt produktion af 1. KWH
19. November - Spændingssætning transformer station 3. forsøg

Oktober 2021
Som led i almindelig idriftsættelse har vi igennem efteråret testet vores transformere. Det har betydet, at Energipark Veddum Kær endnu ikke kører med normal drift.

Vi forventer, at teste og andet arbejde på vores transformere kan vare frem til 1. December. Derefter kan hele vindmølleparken forventes spændingssat og være i normal, men reduceret, drift.

Vi forventer at solcellerne bliver idriftsat til Marts.

Der forventes dog først fuld kapacitet på nettet den 1. April 2022

13. September 2021
Vi er kommet så langt at alle møller er sat op og lige nu arbejders der på at gøre møllerne klar til at komme på nettet.

Arbejdet med at få anlagt nye veje samt nedgravet alle kabler til solcellerne forventes igangsat i løbet af de næste par måneder.

27. Maj 2021
Nedtagning af de eksisterende møller er afsluttet og de nye vindmøller er så småt begyndt at blive sat op.

Der er afholdt taksation for de ejendomme, hvor der var søgt værditab.

Delene til solcelleparken er under indkøb, men ventes opsat sidst på året.

26. Maj 2021
Der blev afholdt Køberetsmøde i Veddum Sal. Læs det gennemgåede materiale her.

29. Marts 2021
De 9 fundamenter er støbt færdig
Veje og kranpladser forventes færdige i starten af maj.

De 8 eksisterende møller er blevet koblet af nettet og nedtagningen starter i uge 14

Vestas forventes på sitet i midten af april. - De forventes at starte med at montere bundsektionen på vindmøllerne den 19. april.

7. Januar 2021
Der er afholdt web-møde i følgegruppen den 7. januar 2021. Læs referat fra mødet her.

August 2020
Efter en lidt stille periode er vi nu endelig klar til at igangsætte byggeriet af energiparken.

 • Vi forventer at påbegynde byggeriet i slutningen af september.
 • Nordjyllands museum gennemfører forundersøgelser fra uge 34 og 2 uger frem.
 • Hen over efteråret vil der blive arbejdet på kabeltraceet fra Veddum Kær til Skelund.
 • Vores arbejde med bygning af veje, fundamenter med mere skal være afsluttet i maj 2021.
 • Her forventer Vestas at overtage sitet og begynde at opstille vindmøllerne. Det er planen at dette arbejde skal være afsluttet i december 2021. I det samme tidsrum planlægges solcellerne opstillet.

Efterår 2019
Læs de vedtagne planer omkring projektet her.

2. Juli 2019
Der arrangeres fællestur til Vindpark Handest Hede. Se invitation her.

25. Juni 2019
Der blev afholdt borgermøde i Kulturhuset Veddum Sal.
Læs bilag her samt det præsenterede materiale her.

9. Januar 2019
Der blev afholdt borgermøde i Kulturhuset Veddum Sal onsdag 9. Januar. Se materiale derfra her.

December 2018
Mariagerfjord Kommune har udarbejdet og offentliggjort en debatfolder om vindmølleprojektet Veddum Kær. Se folderen her.

November 2018
Teknologineutrale udbud 2018-2019. Læs mere her.
 • Eurowind Energy A/S
 • Mariagervej 58 B
 • 9500 Hobro
 • Denmark
 • Tlf.: +45 96 20 70 40
 • VeddumKaer@ewe.dk