Energipark Veddum Kær

Eurowind Project A/S har modtaget tilladelse til at nedtage 8 eksisterende vindmøller ved Veddum Kær i Mariagerfjord Kommune og udskifte dem med 9 nye vindmøller, samtidig vil der blive opstillet op til 26 hektar solceller.


NYHEDER


23-01-2020: Status

18-11-2019: Klagefristen er afsluttet og der var ingen klager.

27-09-2019: Endelig vedtagelse.
Mariagerfjord Kommune har den 26. september vedtaget kommuneplantillæg nr. 50 samt Lokalplan 152/2019

  • Eurowind Energy A/S
  • Mariagervej 58 B
  • 9500 Hobro
  • Denmark
  • Tlf.: +45 96 20 70 40
  • VeddumKaer@ewe.dk